Zlatni ljiljani u pomoći poplavljenim

Nezapamćene majske poplave i klizišta širom Centralne i Sjeverne Bosne u 2014.godini će se dugo pamtiti, a posljedice će se sanirati godinama. Poplave su paralisale i gradove oko nas: Doboj, Maglaj, Doboj-jug, a poplavljeno je i dio naselja Šije općine Tešanj. Mnoga klizišta izazvana kišom su Tešanj ponovo dovela u saobraćajnu izolaciju od ostatka svijeta.

Vidjevši tada šta se događa i da su poplavom ugroženi životi više hiljada ljudi, Zlatni ljiljani su ocijenili da moraju brzo reagovati i ugroženim ljudima, koji su u trenutku izgubili sve što imaju, pružiti pomoć u obezbjeđenju najpotrebnijih životnih namirnica. Tako je Predsjedništvo Udruženja već 15.05.2014.god. donijelo odluku da organizuje humanitarnu akciju u prikupljanju hrane i vode i dostavi Maglaju. Isti dan Predsjednik Udruženja je putem Radio-Antene u Jelahu pozvao sva pravna i fizička lica da se pridruže akciji prikupljanja pomoći do 09,00 sati 16.05. kada je planiran pokret kolone vozila od zgrade "Lovačkog doma" u Tešnju.

U planirano vrijeme 16.05. i na planiranom mjestu je formirana kolona od 26 terenskih i kombi vozila mnogih firmi i fizičkih lica koji su se odazvali akciji sa raznim živežnim namirnicama i drugim artiklima potrebnim za zbrinjavanje beba, kao odgovor na zahtjeve ugroženih građana. Kolona se preko Oruča i Ošava uputila ka Maglaju i uspješno stigla do ulaza u Misuriće gdje je zaustavljena klizištem koje je prekinulo put. No, uz pomoć radio-Antene koja je pozvala mještane Misurića da izađu pred kolonu, sva dovezena roba je pješačenjem (preko brda koje je zatvorilo put) prenešena do objekata džemata u Misurićima, odakle je najugroženijim licima distribuirana dalje po njihovim prioritetima.

U narednim danima humanitarnu pomoć su organizovale i mnoge druge organizacije kao i Općina Tešanj koja je od tog dana počela sistematično prikupljanje i distribuiranje pomoći svim poplavljenim, pa i Doboju. Nesebičnom i spontanom  pomoći Doboju, Tešnjaci su u institucionalnom smislu kao zajednica, a i u pojedinačnom smislu kao mnogi građani i privrednici, pokazali da imaju srce i da su spremni pružiti ruku spasa svima bez ikakvih predrasuda.

Naravno, da su Zlatni ljiljani ponosni na uspješno završenu navedenu aktivnost koja je njihovim pojedinačnim i grupnim angažovanjima na  prikupljanju i doturu pomoći ugroženim i čišćenju terena po povlačenju vode, nastavljena i narednih dana na više poplavljenih lokacija.  Ponosni smo na sve naše članove koji su ponovo pokazali i dokazali da su ostali uz svoj narod kada mu je najpotrebnije, da su spremni da se za njega ponovo žrtvuju i da s njim dijele sve nedaće koje nas mogu zadesiti, a obećavaju da će tako činiti i ubuduće.