O nama

Udruženje je formirano 1999.godine od živih i pravnih nasljednika poginulih dobitnika najvećeg ratnog priznanja (DNRP) Zlatni ljiljan sa prostora općina Tešanj, Teslić, Doboj-jug, Usora i Maglaj, pa otuda i naziv Udruženja 7-jug, što asocira i podsjeća na ratnu organizaciju OG 7-jug koja je teritorijalno obuhvatala navedene općine.

Kasnijom reorganizacijom, na općini Maglaj je 2007.godine formirano zasebno Udruženje DNRP, a ovo je pod istim imenom nastavilo da egzistira.

Skupština Federalnog Saveza je 2007.god. donijela jednoglasnu odluku da se u udruženja DNRP uključe i sva druga priznanja koja su utemeljena Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine FBiH" br. 70/5 i 70/6) pa su se i u ovo Udruženje uključili i nosioci drugih priznanja sa prostora ovih općina.

Zbog različitih životnih puteva članova Udruženja, te shodno tome nastalim preseljenjima u inostranstvo i druge gradove, udaje pravnih nasljednica, smrti članova i pravnih nasljednika, Udruženje je konstantno trpilo i trpi promjene brojnog stanja što je očekivati i ubuduće.

Poslije svih promjena Udruženje danas ima ukupno 48 članova od čega 31 živih i 17 pravnih nasljednika poginulih DNRP.

U periodu do 2012.godine Udruženje se zajedno sa Kantonalnim i Federalnim Savezom težišno bavilo statusnim pitanjima članova, a od iste godine težište svoga rada je usmjerilo na statusno zbrinjavanje djece poginulih DNRP (školovanje i zapošljavanje) i razvijanje više različitih humanitarnih  projekata i projekata od općedruštvenog interesa.

Kao što je iz prethodnog vidljivo, Udruženje je članica Kantonalnog i Federalnog Saveza u čijem radu aktivno učestvuje sa svojim predstavnicima. Svi članovi Udruženja su i članovi Skupštine Udruženja.

Izvršni organ Udruženja je predsjedništvo koje broji 7 članova. Trenutni predsjednik Udruženja je Hasan Handžić, a predsjednik Skupštine Udruženja je Mehmed Medo Krkalić.