Zlatni ljiljani Udruženja daruju krv

Današnja Opća  bolnica Tešanj nastala je iz nužde u ratnom periodu kao Ratna bolnica, koja je u tom periodu zbrinula 5.243 ranjenika. Iz tog razloga, ova Bolnica je neizostavni segment istine o herojskoj odbrani boraca ovog kraja i u svakoj ratnoj priči od 5.243 zbrinuta borca,  ona ima posebno mjesto. Obzirom da nema ni jednog našeg člana koji nije koristio usluge ove ustanove kada nam je bilo najteže, naše Udruženje je svesrdno podržalo inicijativu da se ove ustanove sjetimo i danas, ali na način da u ime svega što je Bolnica sa svojim osobljem u ratu činila za nas, ovaj puta mi učinimo za nju i ovaj puta mi njoj pružimo uslugu. Smatrajući najprimjerenijim i najhumanijim, odlučili smo Bolnici ponuditi našu krv.

Naravno, osoblje Bolnice je ovu inicijativu pozdravilo i podržalo, te je dana 20.05.2015.g. u prostorijama transfuzije Opće bolnice Tešanj  akcija darivanja krvi naših članova i realizovana. Akcija je provedena u vrlo dobroj atmosferi kojoj se odazvalo 14 naših članova koji su smatrali da ispunjavaju uslove za davanje krvi, pri čemu je važno napomenuti da mnogi članovi koji su se želili odazvati ovoj akciji, zbog zdravstvenih razloga nisu to u mogućnosti, te akciji nisu ni prisustvovali.

Interesantno je da su u akciji učestvovali i sinovi naših poginulih saboraca (sin Omahić Adema-Omahe i Senada Husanovića-Prculje) čije je učešće u ovoj akciji, sama po sebi, jasna poruka bez ikakvih komentara.  Naravno, akciji je prisustvovao i legenda, kako odbrane tako i darivanja krvi, a to je Nedžad  Čabrić koji je do sada krv darivao 118 puta, a kako sam kaže, to planira i ubuduće.

"Vidimo se i ubuduće",  je u stvari poruka ne samo Nedžada, nego i svih ostalih učesnika, aludirajući da se opet i sa još više učesnika vidimo na ovakvoj akciji, jer u odnosu šta je ova Bolnica činila za nas, to je najmanje što mi danas možemo učinuti za nju.