Tešanjski odgovor 92-95, zbornik objavljenih radova više autora