SKUPŠTINA UDRUŽENJA DNRP

Održana sjednica Skupštine Udruženja

Na osnovu Godišnjeg plana rada Udruženja za 2015.g., 07.03.2015.g u vremenu od 16,00-18,00 sati održana je sjednica Skupštine Udruženja na kojoj  je razmatran slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje izvoda zapisnika sa prethodne sjednice (održane 12.02.2014.g.)

2.Izvještaj o radu u 2014.god. 

3.Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju u 2014.g. sa prilogom Izvještaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju u 2014.g.

4. Plan rada za 2015.g.

5. Plan finansiranja rada Udruženja u 2015.g.

6. Razno (pitanja, prijedlozi i inicijative)

Sjednica je protekla u vrlo dobroj radnoj atmosferi u kojoj delegati uz mnoge riječi pohvale nisu krili izuzetno zadovoljstvo ostvarenim rezultatima u 2014.godini. Ono što karakteriše rad Udruženja u protekloj  godini je vrlo uspješna realizacija više projekata od opšte-društvenog značaja, što su delegati Skupštine u potpunosti podržali i pozdravili.  Najveću pažnju delegata je pobudio svakako projekat Edukacija o istini u periodu 92-95. koji je doveden u završnu fazu. Skupština  ga u potpunosti podržava o čemu je donijela zaključak da se isti u naredna dva mjeseca u potpunosti (sa još nekim detaljima) završi i publikuje javnosti, a prije svega mladim, kojima je i namijenjen.

Plan rada sa sadržanim aktivnostima za 2015.g. takođe nastavlja trend razvijanja projekata od općeg interesa građana u čiju kreaciju su se maksimalno uključili delegati Skupštine sa svojim prijedlozima, što potvrđuje činjenicu da je Predsjedništvo Udruženja sa svojim vizijama i operativnim radom na pravom putu i da je opravdalo ukazano povjerenje Skupštine.

Tu ocjenu potvrđuje i činjenica da su svi navedeni dokumenti po dnevnom redu jednoglasno prihvaćeni. A sada kada je jasno da Skupština u potpunosti podržava koncept rada Predsjedništva, na njemu ostaje obaveza da planiranim aktivnostima u narednom periodu još predanije pristupi i nastavi sa  opravdavanjem ukazanog povjerenja što, po svemu sudeći, neće biti upitno.

Ovakvim načinom rada kompletno Udruženje vrlo jasnim aktivnostima praktično pokazuje da predmet interesovanja članova Udruženja nije samo njihov status, nego i briga, trud i zalaganje za opštedruštvene vrijednosti, što svim  članovima Udruženja kroz njihove biografije, nikada i nije bila nepoznanica, a pogotovo kada nam je bilo najteže u periodu 92-95.