Rad na projektu "Edukacija mladih o istini 92-95".

Analizirajući tematike koliko mladi u BiH poznaju našu bližu historiju i poslijeratno stanje nacionalizama u BiH, rukovodstvo Udruženja je došlo do zaključka da mladi Bošnjačke nacionalnosti o proteklom ratu i svom nacionalnom identitetu znaju nedopustivo malo ili gotovo ništa.

Kako smo poučeni iskustvom da je nepoznavanje svoje prošlosti i nepoznavanje ideologija svojih susjeda pogubno za sigurnost i opstanak na ovom prostoru, a uvažavajući činjenicu da mladi nemaju nikakvih pisanih materijala iz kojih bi tu tematiku učili, rukovodstvo Udruženja je odlučilo da na bazi već dokumentovanih činjenica izradi/priredi pisani materijal koji u najkraće obrađuje tematiku agresije na BiH 92-95. i u tom kontekstu dokumentuje i ratne događaje na širem prostoru općine Tešanj kako bi ih mladi prepoznali u svom neposrednom okruženju i realnije povezali sa općim događajima na nivou BiH.

Napominjemo da su u ovaj projekat ugrađeni samo i isključivo egzaktni historijski događaji i činjenice, a o kojima je u obrazovnom sistemu od strane međunarodnih institucija formalno zabranjeno da se govori. Tako je barem u Federaciji BiH, odnosno u kantonima gdje su Bošnjaci u većini. A samo napomene i poređenja radi, tamo gdje dominiraju Hrvati čak se izučava zvanični školski program R Hrvatske sa svim predmetima, pa i povijesti u kojoj naravno prezentuju "svoju istinu".  U školama Republike srpske je opštepoznato da se ne priznaje postojanje ni Bosanskog  jezika, te da indoktrinacija djece nacionalističkim sadržajima, počev od naziva škola pa nadalje, nikada nije ni prestajala.

Budući da budućnost jedne nacije počiva na djeci, cilj nam je da ovim projektom ratne događaje približimo mladim kako bi iz istog kao Bošnjaci i Bosanci mogli realnije i sadržajnije da razumiju okruženje u kome žive, a prevashodno nacionalne politike naših susjeda koje, nažalost već dugi niz godina i blago rečeno,  nisu dobronamjerne.

Zato u cilju spoznaje istine i samo istine, ovaj materijal na kome smo težišno radili posljednjih godinu dana,  nudimo svim školama, mjesnim zajednicama, javnim ustanovama, vjerskim zajednicama i svim pojedincima u BiH i dijaspori kojima je BiH, bošnjaštvo i bosanstvo u srcu da ga svesrdno preporučuju mladim.

Pošto je ovaj projekat pripremljen za objavljivanje, integralni tekst možete naći na ovoj web stranici u rubrici PROJEKTI pod nazivom Bosna i Hercegovina i Bošnjaci u periodu 92-95.