Skupština Federalnog Saveza DNRP

Dana 19.11.2014.godine sa početkom u 11,00 sati u Studentskom domu u Mostaru održana je sjednica Skupštine Federalnog Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja (DNRP). Od planiranih 49 delegata, sjednici je prisustvovalo 43. Sjednica je bila izvještajnog karaktera pa je Izvještaj o radu Upravnog odbora i bio težišno pitanje koga je delegatima predočio predsjednik Šerif Patković. Učešće u diskusiji  je uzelo više delegata koji su isti ocijenili vrlo uspješnim, te ocijenili da je Upravni odbor u realizaciji Plana aktivnosti pri postojećim uslovima postigao maximum. Nakon diskusija Izvještaj o radu je jednoglasno prihvaćen kao i Finansijski izvještaj.

 Bitno je napomenuti da su delegati pri razmatranju finansijskog izvještaja konstatovali vrlo tešku materijalnu situaciju Saveza pa su jednoglasno usvojili zaključak o povećanju članarine.  Cilj povećanja je obezbjeđenje nužnih preduslova za finansiranje rada organa Federalnog Saveza, a po procjenama rukovodstva  Saveza, u narednom periodu ovo povećanje bi to trebalo omogućiti.

 Nakon ovih dokumenata Skupština je usvojila  Plan rada i Finansiranja za 2015.god. u kojima su težišni zadaci na nastavku praćenja statusnih pitanja i njihovo regulisanje kroz zakonodavne procedure.

Na kraju se mogao izvući zaključak da je po ocjenama Skupštine Upravni odbor F Saveza DNRP u postojećim uslovima i okolnostima u potpunosti ispunio ciljeve i da za rad u narednom periodu ima apsolutnu podršku Skupštine.