Akcija pošumljavanja

U povodu Svjetskog dana zaštite šuma, a u saradnji sa Šumarijom Tešanj,  21. marta 2014.godine  Udruženje DNRP 7-jug je sa svojim članovima učestvovalo u jednodnevnoj akciji pošumljavanja. Akcija je realizovana u širem rejonu Lipe (na putu od s. Raduša prema Zmajevcu) gdje je zbog nekontrolisane sječe šume u prethodnom periodu došlo do potpunog ogoljevanja  zemljišta, čime su inicirane mnoge štetne posljedice od šireg društvenog  značaja.

Akcija je realizovana u veoma dobroj atmosferi druženja saboraca koji su se uz rad na zasađivanju sadnica prisjećali mnogih anegdota iz ratnog perioda. Naravno, po završetku akcije je upriličen zajednički ručak i nastavak druženja uz  neizbježno prisjećanje na ratne anegdote.

Pored višestrukog značaja samog čina pošumljavanja, članovi Udruženja su proveli u ugodnom druženju, a ovom akcijom su odaslali poruku da su spremni rješavati ne samo svoje, nego i opće-društvene probleme  što će, za dobro generacija koje dolaze, iste i slične aktivnosti činiti i ubuduće.